گروه مهندسين بيس > فهرست بهای نقشه برداری

سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری هر سال ابلاغیه ای را در چندین بند مفصل به کلیه کافرمایان ، پیمانکاران و همه کسانی که با ساز و کار عمرانی سرو کار دارند ابلاغ می کند که شامل استاندارادهای اجرایی و قیمت های  طرح های عمرانی به صورت فهرست بها می باشد تا برآورد هزینه کارهای عمرانی از روی این ابلاغیه تهیه شود.

 

فهرست بهای سال 88این ابلاغیه به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی ، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی به مدت 1 سال اعتبار قانونی دارد که در تاریخ 1388/11/06 فهرست بهای جدید ابلاغ گردید .

 فهرست بهای سال 1388 ، تعرفه خدمات نقشه برداری منتشر شده است . هم اکنون میتوانید فهرست بهای سال 1387 تعرفه خدمات نقشه برداری را از این لینک دریافت نمایید ...

 


بازگشت به صفحه قبل